tEXt ’bout EX • A.

Kaip kilo idėja rašyti apie EX? Rasti vaikystės dienoraščiai! “Pirmąjį dienoraštį rašyti pradėjau ketvirtoje klasėje (2000 metais), tačiau teko greitai „rišti“ šitą reikalą, nes mama rado jį ir raudonu rašikliu ištaisė visas klaidas. Pradėjau rašyti į kitą sąsiuvinį, kurį tampydavausi su savimi nuo pirmos dienos. Mama iš pirmojo dienoraščio sužinojo, ką aš įsimylėjusi ir tai […]

tEXt ’bout EX • įžanga

Kartais pagalvoju, jog rašau tik apie liūdnus dalykus, man atrodo, svarbu, net ir grožiniame kūrinyje išgvildenti, paliesti ir aptarti tam tikrą problemą. Tačiau nesuprantu, kodėl tai visuomet pavyksta tik per liūdesio prizmę. Nesu itin spontaniškas žmogus, bet nuolatos galvoje kuriant istorijas, rašymo idėjas, tekstus, siužetus, man gimsta keistų, kvailų ir juokingų idėjų, kurių aš dažniausiai […]

X dalis. “BFF“

– Gerai, gana, – pasitraukęs nuo Eimės ir priėjęs prie manęs ištarė Lukas. – Einam į vidų. Jis stumtelėjo mane į priekį ir aš vedama per koridorių dar kartą nužvelgiau sutrikusią draugę, apie kurią maniau žinanti viską. Tikėjausi, jog, jei Eimantė yra čia, kambaryje turėčiau sutikti ir Lilitą, tačiau svetainėje, kur skambėjo garsi muzika ir […]

IX dalis. “Iškrakmolintas melas“

Staiga kažkas atidarė dureles ir aš išsigandusi atsisukau. Mano laimei, tai buvo Matas, kuris išsišiepęs tarė: – Užtikau! Ir tu važiuosi kartu? – Ne, ji eina namo, – griežtai atsakė Lukas. – Mama iškepė vaflių, nesuvalgyk visų! – toliau linksmai kalbėjo brolis. Atsisukusi dar kartą pažvelgiau į Luką, kuris šaltu veidu žiūrėjo tiesiai į gatvę. […]

VIII dalis. “Sąjungininkai“

Atsisukusi išvydau išsišiepusią Lilitą, kurios kailinė kepurė beveik dengė akis. Pasitvarkiusi ją, mergina apkabino mane ir pakštelėjusi į skruostą, atsitraukė. – Tave taip pat, Lile! – bandydama šypsotis atsakiau. – Imk šampano! Tegul šie metai būna dar geresni! – šaukė draugė, atkišusi man šampano butelį ir apglėbdama šalia stovėjusį nematytą vaikiną. Apimta nepaaiškinamo pykčio ir […]

VII dalis. “Naujųjų bučinys“

Vaikinui sustojus, jis paglostė mano pečius ir atitraukęs nuo savęs, pabučiavo lūpas. Paguldęs mane atgal į lovą, Lukas giliai kvėpuodamas atsigulė šalia ir dar kurį laiką glostė krūtis, kol aš užsimerkusi mėgavausi jo švelniomis pirštų pagalvėlėmis. Priglaudęs mano išsunktą ir gležną kūnelį prie savęs, vaikinas pabučiavo mano pakaušį ir užmigo. Aš vis dar virpėjau iš […]

VI dalis. “Lovos priimamasis“

– Nieko, mama, su draugais juokais mušėmės ir taip netyčia… – mykė brolis. – Denisai, pažiūrėk… – atsisukusi virtuvėn į tėtį kreipėsi ji. – Mama, čia nieko nėra, – stengdamasis atplėšti mamos rankas nuo savo veido muistėsi Matas. – Ar bent trenkei atgal? – atėjęs į koridorių juokais tarė tėtis. – Nieko čia nėra. Įdrėskimai… […]

V dalis. “Ryto šaltis“

– Kas čia? – sušnibždėjau Lukui, kuris taip pat atsisėdo ant čiužinio. – Ša, – nutildė mane vaikinas ir kelias sekundes sėdėjome tyloje. – Kaimynai kartais nori skolintis pinigų arba cigarečių. Išgirdome, kaip žmogus pasišalino nuo durų ir ėmė belstis pas kitus kaimynus. Lengviau atsikvėpusi vėl atsiguliau ir nusisukusi į lovą giliai alsavau. Lukas atsisuko […]